Mondelēz International

czsk cz

Naše hodnoty

Usilujeme o důvěru

 • Plníme, co jsme slíbili
 • Spoléháme se na ostatní a důvěřujeme jim
 • Jsme důvěryhodným partnerem v rámci společenství, ve kterém působíme
 • Věříme, že jiní činí správná rozhodnutí

Zacházíme s věcmi jako s vlastními

 • Děláme, co říkáme / Snažíme se vést druhé na základě vlastního příkladu
 • Přijímáme složité výzvy a rozhodujeme o tom, co je pro naše podnikání správné
 • Soustřeďujeme se především na výsledky
 • Pochybujeme o danosti věcí / Podporujeme experimenty
 • Vždy si počínáme tak, jako by se jednalo o náš podnik, s majetkem společnosti nakládáme jako s vlastním
 • Jsme hrdými ambasadory našich značek a bereme svou odpovědnost a službu lidem vážně

Řídíme se hlavou i srdcem

 • Předpokládáme pozitivní úmysly
 • Projevujeme opravdový zájem, starost a uznání jiným lidem
 • Vždy děláme správné věci
 • Pečujeme o to, jak si počínáme v našem podnikání a nejsme lhostejní k našemu okolí
 • Neděláme druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám

Říkáme věci tak, jak jsou

 • Jsme otevřeni přijímat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Odsuzujeme skryté agresivní chování
 • Vyjadřujeme se k věci! Říkáme, co si myslíme, a myslíme si, co říkáme
 • Vyslovujeme a očekáváme upřímné a ohleduplné názory
 • Soustřeďujeme se na problémy, nikoliv na osoby

Ceníme si otevřenosti a vzájemné komunikace

 • Nasloucháme, abychom porozuměli, a poskytujeme upřímnou zpětnou vazbu
 • Sdílíme si vzájemně informace a spolupracujeme napříč pracovními týmy
 • Respektujeme vzájemné odlišnosti a podporujeme různé úhly pohledů
 • Jsme otevření k názoru druhých
 • Jednáme jako tým a pomáháme si navzájem 
 • Vytváříme pocit sounáležitosti
 • Informujeme se neprodleně a včas, abychom měli všichni stejnou představu o situaci

Děláme věci jednoduše

 • Zaměřujeme se na podstatné záležitosti
 • Rozhodujeme a jednáme transparentně
 • Rozkládáme složité problémy do dílčích kroků, abychom dosáhli úspěchu
 • Potlačujeme organizační chaos a zmatky
 • Nezlepšuj to, co je již perfektní a dokonalé

Jsme schopni o věcech diskutovat, rychle se rozhodnout a jednat

 • Vždy diskutujeme k jádru věci
 • Diskusí se účastníme aktivně a naplno
 • Držíme slovo
 • Jasně definujeme problém před vyvozením závěrů
 • Diskutujeme záležitost se správnými lidmi dříve, než učiníme rozhodnutí 
 • Přijímáme rozhodnutí, která se vzájemně doplňují
 • Rozhodujeme se rychle a pomáháme společnosti na její cestě kupředu