Mondelēz International

czsk cz

Určitě znáte naše značky Milka, Oreo, Halls nebo Toblerone. Jsme předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů a zaměstnáváme 90 tisíc lidí po celém světě. BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky či Zlaté, to jsou výrobky, které čeští a slovenští zákazníci znají již mnoho let. Přidejte se k nám, ať už v našich kancelářích nebo továrnách, a pojďme vytvářet lahodné okamžiky radosti společně!

Laboratorní analytik (Zástup za mateřskou - 12 měsíců)

Náplň práce / Role overview:

 • Fyzikálně-chemické analýzy v souladu s analytickým manuálem MDLZ a platnými CZ normami
 • Aplikace MSA pro analytické přístroje
 • Zastupitenost s mikrobiologem pro zachování chodu laboratoří
 • Uvolňování / pozastávka surovin a finálnchích výrobků, kontrola senzitivní surovin
 • CAPA v případě nevyhovujících fyzikálně-chemických výsledků + sledování akčních plánů
 • Řízení dokumentů - aktualizace fyzikálně-chemických metod, reklamace surovin, obalů
 • Schvalování v RWF - vytváření nových materiálových čísel pro Obaly a Suroviny
 • Řízení a dodržování plánu kontrol surovin, meziproduktů a finálních výrobků
 • Senzorické hodnocení / senzorické školení
 • Komunikace s dodavateli
 • Kalibrace přístrojů v analytické laboratoři + řízení dokumentace
 • Dodržování MDLZ procedur - zaměření se na kvalitu a bezpečnost
 • Zajištění fyzikálně-chemických analýz ve speciálních situacích
 • Zajištění fyzikálně-chemických analýz pro ostatní MDLZ závody
 • Víkendové a odpolední služby

Chemical/Physical Laboratory Analyst As part of Manufacturing, you’ll use your skills, our systems and a wide array of raw materials to help create the delicious finished products our consumers love. While taking ownership in your area of work, you’ll also ensure the safety of yourself and your colleagues while producing our top-quality products reliably and efficiently within our integrated supply chain.

Role overview:

 • Analytical control for raw materials, semi finish goods and finish goods. Check CoA and compare with MDLZ specification
 • Based on Analytical results – release or hold raw materials for production and Final product for dispatching
 • Packaging check
 • Initiation of the complaint procedure from QA point of view

Main responsibilities:

 • Analytical analysis according approved laboratory method, MDLZ procedures and Czech laws
 • Sensory assessor / sensory training
 • Communication with suppliers
 • Deputy with Microbiologist to ensure the operation of laboratory
 • Application of MSA for laboratory
 • Release checked raw materials, semifinish product and final product
 • CAPA in case of unacceptable analytical results, Ensure analytical analysis in case of special situation
 • Ensure analytical analysis for another MDLZ plant
 • Document management - methods updating, updating check plans, complain process for raw and pack materials
 • RWF system - approval of raw and pack materials from quality point of view
 • Keep MDLZ procedures – focus on quality safety and environmental rules
 • Calibrations and validation of laboratory equipment + document management
 • Afternoon and weekend shifts

Znalosti, dovednosti, zkušenosti a jazykové požadavky / Qualifications:

 • Vysokoškolské vzdělání – potravinářský, veterinářský nebo chemický směr
 • Anglický jazyk slovem i písmem
 • Práce s počítačem - World, Excel, Power point, databáze
 • Znalost legislativy pro potravinářský průmysl
 • Řidičský průkaz sk. B

Qualifications:

 • University Education - food, veterinary, chemical university
 • Experience on a similar position is preferred
 • Fluent English skills
 • Very good knowledge of MS Office
 • Knowledge of CZ laws for food industry
 • Driving licence B
 • Knowledge of Microbiological methods and CZ laws
 • System and procedures for QA
 • Good knowledge of CAPA
 • Learning on the fly
 • Organizational agility
 • Strong communication skills

Na co se můžete těšit / Benefits:

Jsme hrdí na naši vysoce výkonnou firemní kulturu, založenou na vzájemné spolupráci, kde vám nabídneme možnosti osobního rozvoje a profesního růstu. Na oplátku za vaše nadšení a úsilí nabízíme atraktivní sociální výhody:

 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek k penzijnímu připojištění až do výše 3% mzdy
 • Životní pojištění
 • Roční bonusy
 • Sick days
 • Denní využití cizího jazyka
 • Příspěvek na stravování
 • Další benefity (sport, kultura, zdraví atd.)

We pride ourselves on having a high performing and collaborative culture where we offer support and development to enhance your career and develop your knowledge and skills. In return for your commitment, drive and enthusiasm, we offer top attractive social benefits:

 • 5 weeks holidays
 • Contribution to pension fund (up to 3% of salary)
 • Life insurance
 • Annual performance bonus
 • Sick days
 • Meal contribution
 • Other benefits (sport, culture, health etc.)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti .

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 47123915, Karolinská 661/4, Praha, Karlín, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.