Mondelēz International

czsk cz

Určitě znáte naše značky Milka, Oreo, Halls nebo Toblerone. Jsme předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů a zaměstnáváme 90 tisíc lidí po celém světě. BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky či Zlaté, to jsou výrobky, které čeští a slovenští zákazníci znají již mnoho let. Přidejte se k nám, ať už v našich kancelářích nebo továrnách, a pojďme vytvářet lahodné okamžiky radosti společně!

You have almost certainly heard of our brands like Milka, Oreo, Halls or Toblerone. We are proud to be the leading manufacturer of biscuits, chocolate, gum and candy and with the support of our 90 000 employees we are passionate about creating delicious moments of joy for people all around the world. For many years, Czechs and Slovaks have been familiar with our brands such as BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Kolonáda, Miňonky or Zlaté. Become part of the Mondelez family either in our offices or plants and let's create the delicious moments of joy together!

Administrativní pracovník

Hlavní oblasti zodpovědnosti

 • Řízení a organizování všech potřebných aktivit pro zajištění plynulých dodávek pro produkci závodu v potřebném čase, kvantitě a požadované kvalitě a zároveň správný postup při skladování a vedení evidence.
 • Kontrola dodržování správné traceability a každodenní odpovědnost za danou oblast.
 • Plnění nadefinovaných úkolů z oblasti kvality a výroby.

Odpovědnosti

1. Oblast logistiky a zásobování – suroviny

 • Zajišťování, organizování a zprostředkovávání objednávek surovin a určování termínů a velikosti dodávek.
 • Zajišťování dokladů a atestů k vykládkám, komunikace s dodavateli.
 • Dle potřeby zajišťování odvozu prázdných barelů a bagů, kontrola dodržování metody FIFO.
 • Komunikace s centrálním nákupem ohledně nových kontraktů.
 • Reportování požadovaných statistik vztahujících se k surovinám, komunikace s pracovníky skladu, spolupráce s účetním oddělením ohledně chybějících faktur.
 • Key User - řešení defektů v SAP z oblasti objednávek surovin a obalů.
 • Zástup vedoucí skladů v případě její nepřítomnosti.

2. Oblast kvality

 • Příprava žádanek a měsíčních seznamů odběrových míst pro laboratoře, lahvičky na odběry vody, samotné odběry vody, dezinfekce a sterilizace pomůcek k odběru vzorků.
 • Odesílání a vzorkování surovin na rozbor, provádění stěrování PEM, odebírání otisků zaměstnancům, vzorkování HV na rozbor.
 • Vyplňování požadovaných reportů (Q-reporty, kniha, metaldetektory).
 • Kontrola a příprava nových balíčků k metaldetektorům, provádění traceabilního cvičení, kontrola plátů.
 • Zástup za vedoucí kvality (uvolňování surovin a obalů do výroby, vytváření blokací, uvolňování).

3. Oblast výroby

 • Na základě podkladů z výroby provádění zadávání výsledků výroby do databáze.
 • Kontrola správnosti autokontrol.
 • Spolupráce s mistrem a podílení se na inventuře zlomu, zodpovědnost za traceabilitu, dle požadavků provádění měření a příprava podkladů pro výrobu.

4. Oblast administrativy

 • Pravidelná účast na GMP auditech, přepisování nálezů, příprava nástěnky.
 • Správce ISM dokumentace - vydávání dokumentů, vyřazování nepotřebných, zakládání nových, evidence interních auditů, protokolů, zpracování měsíčního přehledu plnění IA.
 • Účast na BBS auditech a BOS pozorováních, překlad úrazů, přepisování BOS nálezů z linky.
 • Zástup za účetní - vytváření objednávek na služby, náhradní díly a opravy.

Znalosti, dovednosti, zkušenosti a jazykové požadavky

 • Středoškolské vzdělání
 • Znalost práce na PC (Outlook, Word, Excel, SAP výhodou)
 • AJ výhodou (nutná alespoň pasivní znalost)
 • Týmový duch
 • Preciznost
 • Zodpovědnost

Benefity

 • Zajímavé mzdové ohodnocení + roční bonus
 • Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
 • Stravování v místě práce za dotovanou cenu
 • Příspěvky na životní/penzijní pojištění
 • Zaměstnanecké slevy na naše dobroty
 • Přístup k novým technologiím
 • Moderní a čisté pracoviště
 • Možnost kariérního růstu, pozice je cestou k dalším pozicím a novým projektům v rámci koncernu Mondelez International

Kontakt

Mondelez Czech Republic s.r.o.
Michal Pistovčák

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o..

Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 47123915, Karolinská 661/4, Praha, Karlín, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Jste srozuměni s tím, že zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.