Continuous Improvement Engineer

Mondelēz International je jedna z najväčších svetových spoločností vyrábajúcich potraviny. Našim snom je vytvárať lahodné momenty radosti vo všetkom, čo robíme. Viac ako 100 000 zamestnancov pomáha realizovať tento sen vyrábaním a prezentovaním skvelého jedla a nápojov pre našich zákazníkov v približne 165 krajinách po celom svete.
Na Slovensku máme náš výrobný závod Figaro s dlhoročnou tradíciou a obchodnú jednotku, ktorá svojimi aktivitami upevňuje a rozširuje povedomie o nás a našich výrobkoch.

Náplň práce:

Si expert v zlepšovaní procesov a dokážeš vylepšiť aj nevylepšiteľné? Zaujímaš sa o technológie, výrobné stroje a procesy, ktoré tvojím príčinením budú fungovať efektívnejšie ? V tom prípade si na správnom mieste využiť svoje doterajšie poznatky a skúsenosti!

Tvojou náplňou práce bude:

 • Budovanie a zavádzanie LEAN procesov vo výrobe s cielom znižovať straty akéhokoľvek druhu
 • Trénovanie výrobných tímov ako znižovať straty pomocou nástrojov a techník ako RCA, 5S, Kaizen, GB/BB projekty
 • Analýza procesov a strojov vo výrobe a následne vytváranie návrhov na ich zlepšenie / zefetkívnenie
 • Podpora nových projektov v jednotlivých fázach (príprava, nábeh) po technickej a technologickej stránke
 • Účasť na pravidelných meetingoch pri rozbore, analýze a riešení vzniknutých problémov
 • Vypracovanie ukazovateľov výkonnosti (KPI) a zavedenie systému na meranie a kontrolu
 • Analýza strát závodu a vytváranie preventívnych opatrení
 • Vykonávanie prác v súlade s požiadavkami IMS a platnými pracovnými postupmi

Mondelēz International, Inc. empowers people to snack right in over 160 countries around the world. We’re leading the future of snacking with iconic brands such as Oreo, belVita and LU biscuits; Cadbury Dairy Milk, Milka and Toblerone chocolate; Sour Patch Kids candy and Trident gum. Our 90,000+ colleagues around the world are key to the success of our business. Great people and great brands. That’s who we are.
Join us on our mission to continue leading the future of snacking around the world by offering the right snack, for the right moment, made the right way.

CI Engineer builds the capability of the core team on the lines in loss intelligence, eradication and prevention and act as the line(s) IL6S and FI methodology and tools master to ensure all core team members are using and are competent in the application of those tools. The role leads and contributes to projects that will reduce losses and supports training process to increase IL6S capability, personal knowledge, operational skills and responsibility all through the plant.

Your main responsibilities:

 • Lead development, implementation and support of Lean tools and processes in the plant with aim to eradicate losses and to solve various manufacturing issues
 • Be a coach. Build the capability of the line teams to decrease losses by tools or techniques like RCA, 5S, Kaizen, 12KK, SMED, SPC, GB/BB projects.
 • Drive achieving the plant conversion productivity target and identify productivity opportunities to close potential gaps
 • Be part of the team leading business development projects (new product development, new machine installation etc.) mainly supporting line trials like process expert, equipment installation or providing analysis / statistics from available data
 • Report Key Performance Indicators that clearly measure plant performance as a base for improvements and build up effective system for measuring & control of KPIs in the plant
 • Perform work in compliance with the requirements of IMS (Integrated Management System) and valid work procedures and instructions. Follows rules for work safety, security, environment and food safety according to legal MDLZ requirements

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdelanie (druhý stupeň) v strojárstve, elektrotechnike, inžinierstve, potravinárskych technológiach a znalosti procesov
 • Min. 3 roky vo výrobe alebo inžinierstve Osvedčené skúsenosti so zjednodušovaním práce, redizajnovaním a nástrojmi zlepšovania (benchmarking, Lean, Six Sigma)
 • Preferovaná znalosť potravinárskych technológií a procesov
 • Skúsenosti s riadením ľudí (projektové vedenie) sú preferované
 • Slovenský / Český jazyk je nevihnutný
 • Komunikačná angličtina (úroveň B2)
 • Skúsenosti v projektoch Green/Black Belt, najmä štatistickým vyhodnotením dát (minitab, excel – kontingenčné tabulky, makrá) preferované

Your profile:

 • University Degree in Mechanical/Electrical/Civil Engineering or Food Technologies
 • At least 3 years of experience in Manufacturing or Engineering area
 • Proven experience with work simplification, redesign and improvement tools (Lean, TPM, six sigma, etc.)
 • Very good people management and leadership skills
 • Strong analytical capability and presenting abilities
 • Highly developed problem-solving skills, experience with Green belt / Black belt project welcomed
 • Knowledge of Slovak/Czech and English language on at least communicative level is a must
 • Knowledge of food technologies and processes will be a strong asset
 • Familiar with statistics (Minitab – cpm calculation, Excel – Pivot tables, SPC)

Ponúkame:

Sme hrdí na našu vysoko výkonnú firemnú kultúru, založenú na vzájomnej spolupráci, kde vám ponúkame možnosti osobného rozvoja a profesionálneho rastu. Na oplátku za vaše nadšenie a úsilie ponúkame atraktívne sociálne výhody a mesačný plat začínajúci na 1900 € plus ročnú odmenu. Benefity:

 • Ročný bonus v závislosti od vašej individuálnej výkonnosti a firemného ratingu, ako aj iné odmeny
 • Flexibilné pracovné hodiny a mimoriadne dovolenky na základe kolektívnej pracovnej zmluvy / vnútorného predpisu
 • Doplnkový dôchodkový fond
 • Stravné lístky, bezplatné nápoje na pracovisku a firemné produkty so zľavou
 • Finančný príspevok pri svadbe, narodení dieťaťa a odchode do dôchodku
 • Pre vybrané pozície: firemný automobil, mobilný telefón
 • Firemné akcie a posilovňa
 • Životné poistenie

We pride ourselves on having a high performing and collaborative culture where we support your career and development. In return for your commitment, drive and enthusiasm, we offer monthly/annual salary starting at 1900 € plus annual bonus payment. We also provide for our employees top attractive benefits, such as:

 • Annual bonus depending on your individual performance and business rating, as well as other rewards
 • Flexible working hours & extra holidays based on collective labor agreement / internal regulation
 • Supplementary pension fund
 • Meal vouchers, free drinks in the workplace and company products for a discount.
 • Financial contribution to wedding, childbirth and retirement.
 • For selected positions: company car, cell phone
 • Company events and gym
 • Life insurance

Kontakt

Mondelez Czech Republic s.r.o.
Anna Wankiewicz

Přihlásit se na pozici

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o..

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť Mondelez Czech Republic s.r.o., Business ID: 47123915, Karolinská 661/4, Praha, Karlín, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Vaše osobné údaje môžu byť prenášané zamestnávateľovi mimo štátov EÚ. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžu byť prenášané zamestnávateľovi mimo štátov EÚ, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prenos je nevyhnutný na účely výberového konania v súlade s čl. 49 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679. Podrobnosti o zárukách ochrany si môžete vyžiadať od prevádzkovateľa.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.